Son dưỡng môi không màu

Có 5 mùi

– Mâm xôi

– Lựu

– Chanh

ĐĂNG KÝ